Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)

Devicom bedriver verksamhet förutom i Devicom AB även i Devicom mobile och mycosmik holding AB. Koncernredovisning är inte upprättad i år enligt årl 7:3. under perioden har Devicom haft en omsättning på 27,0 mkr (34,3 mkr) och en netto omsättning om 26,7 mkr (33,6 mkr) och ett resultat på 40 tkr (1 203 tkr). Bruttomarginalen var 36,0% (36,6%).

Årsredovisning 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31)

Devicom bedriver verksamhet förutom i Devicom AB även i Devicom Mobile och MyCosmik Holding AB. Koncernredovisning är inte upprättad i år enligt ÅRL 7:3. Omsättningen under perioden uppgick till 34,2 mkr (34,0 mkr). Nettoomsättningen uppgick till 33,6 mkr (33,2 mkr) med ett resultat om 1 203 tkr (1 983 tkr). Bruttomarginalen uppgick till 36,6% (35,4%).

Årsredovisning 2011 (2011-01-01 - 2011-12-31)

Devicom bedriver verksamhet, förutom i Devicom AB, även i Devicom Mobile och MyCosmik Holding AB. Koncernredovisning är inte upprättad i år enligt ÅRL 7:3. Under perioden har Devicom haft en omsättning på 34,0 mkr (37,0 mkr) och en nettoomsättning om 33,2 mkr (31,7 mkr) samt ett resultat på 1 983 tkr (4 554 tkr). Bruttomarginalen var 35,4% (36,4%).

Delårsrapport 110331 (2011-01-01 - 2011-03-31)

Alla siffror i rapporten är för koncernen. Resultatet uppgick till 423 tkr (-98 tkr). Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 8 mkr (7,4 mkr). Bruttomarginalen var 35,2% (33,7%) för koncernen och för den fasta telefonin 36,1% (34,6%)

Årsredovisning 2010 (2010-01-01 - 2010-12-31)

Devicom bedriver verksamhet förutom i Devicom AB även i Devicom Mobile och MyCosmik Holding AB bolagen är konsoliderade. Under perioden har Devicom haft en omsättning på 32,3 mkr (30,1 mkr) och en netto omsättning om 31,0 mkr (28,0 mkr) och ett resultat på 1 700 tkr (-806 tkr). Bruttomarginalen var för koncernen 34,0% (33,3%) och för den fasta telefonin 36,0% (38,0%).

Delårsrapport 101231 (2010-01-01 - 2010-12-31)

Alla siffror i rapporten är för koncernen. Resultatet uppgick till 1 700 tkr. Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 31 mkr. Bruttomarginalen var 34% för koncernen och för den fasta telefonin 36%.

Delårsrapport 100930 (2010-01-01 - 2010-09-30)

DEVICOM REDOVISAR VINST FÖR FÖRSTA GÅNGEN SOM PUBLIKT BOLAG

Resultatet uppgick till 142 tkr. Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 22,6 mkr. Bruttomarginalen var 34,5% för koncernen och för den fasta telefonin 35,7%

Delårsrapport 100630 (2010-01-01 - 2010-06-30)

Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 14,9 mkr (13,6 mkr nettoomsättning, 15,2 mkr omsättning) och resultatet uppgick till -304tkr (-99 tkr). Bruttomarginalen var 33,8% (33,0%) för koncernen och för den fasta telefonin 34,8% (40,3%).

Delårsrapport 100331 (2010-01-01 - 2010-03-31)

Devicoms omsättning under perioden uppgick till 7,4 mkr (6,5 mkr) och resultatet uppgick till -98 tkr (-921 tkr). Bruttomarginalen var 33,7% (30,4%) för koncernen och för den fasta telefonin 34,6% (40,6 %).

Årsredovisning 2009 (2009-01-01 - 2009-12-31)

Devicom bedriver verksamhet förutom i Devicom AB även i Devicom Mobile och bolagen är konsoliderade. Under perioden har Devicom haft en omsättning på 30,1 mkr och en nettoomsättning om 28,0 mkr (26,8 mkr) och ett resultat på -806 tkr (-1 464 tkr). Bruttomarginalen var för koncernen 33,3%, för den fasta telefonin 38,0% (42,2%).

Delårsrapport 091231 (2009-01-01 - 2009-12-31)

devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 28,0 mkr (26,8 mkr) och resultatet uppgick till -806 tkr (-1 464 tkr). bruttomarginalen var 33,3% för koncernen och för den fasta telefonin 38,0% (42,2%).

Delårsrapport 090930 (2009-01-01 - 2009-09-30)

Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 20,8 mkr (18,8 mkr) och resultatet uppgick till -478 tkr (-1 375 tkr). Bruttomarginalen var 34,7% för koncernen och för den fasta telefonin 39,5% (42,2%).

Delårsrapport 090630 (2009-01-01 - 2009-06-30)

Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 13,6 mkr (12,6 mkr) och resultatet uppgick till -99 tkr (-904 tkr). Bruttomarginalen var 33,0% för koncernen och för den fasta telefonin 40,3% (41,8%)

Delårsrapport 090331 (2009-01-01 - 2009-03-31)

Devicoms omsättning under perioden uppgick till 6,5 mkr (6,2 mkr) och resultatet uppgick till -921 tkr (-470 tkr). Bruttomarginalen var 30,4 % för koncernen och för den fasta telefonin 40,6 % (40,6%).

Årsredovisning 2008 (2008-01-01 - 2008-12-31)

Devicom bedriver verksamhet förutom i Devicom AB även i Devicom Mobile och bolagen är konsoliderade. Under perioden har Devicom haft en omsättning på 26,8 mkr (22,1 mkr) och ett resultat på -1 464 tkr (-1 748 tkr). Bruttomarginalen var 42,2% (41,6%).

Delårsrapport 081231 (2008-01-01 - 2008-12-31)

Devicom bedriver verksamhet förutom i devicom ab i devicom mobile och bolagen är konsoliderade. Under perioden har devicom haft en omsättning på 26,8 mkr (22,1 mkr) och ett resultat på -1 464 tkr (-1 748 tkr). bruttomarginalen var 42,2% (41,6%).

Delårsrapport 080930 (2008-01-01 - 2008-09-30)

Devicom har under perioden haft en omsättning på 18,8 mkr (16,2 mkr) och ett resultat på -1 375 tkr (-703 tkr). Bruttomarginalen var 42,2% (42,6%). Devicom Mobile har under perioden haft en omsättning på 867 tkr och ett resultat om 232 tkr.

Delårsrapport 080630 (2008-01-01 - 2008-06-30)

Devicom har under perioden haft en omsättning på 12,6 mkr (10,9 mkr) och ett resultat på -904 tkr (-41 tkr). Bruttomarginalen har ökat till 41,80 % (40,1%). Devicom Mobile har under perioden haft en omsättning på 867tkr och ett resultat om 267 tkr.

Delårsrapport 080331 (2008-01-01 - 2008-03-31)

Devicom har under perioden haft en omsättning på 6,2 mkr (5,8 mkr) och ett resultat på -470 tkr (25 tkr). Bruttomarginalen har ökat till 40,6 % (38,5%).

Årsredovisning 2007 (2007-01-01 - 2007-12-31)

Devicom har under perioden haft en omsättning på 22,1 mkr (22,3 mkr) och ett resultat på -1 748 tkr (-1 209 tkr). Bruttomarginalen har ökat till 41,6 % (36,4%).

Årsredovisning 061231 (2006-05-01 - 2006-12-31)

Årsredovisning 050430 (2004-05-01 - 2005-04-30)

Årsredovisning 060430 (2005-05-01 - 2004-04-30)

Årsredovisning 040430 (2002-11-07 - 2004-04-30)

  • Aktien

    Aktien är per den sista april avnoterad från Aktietorget.

  • konvertibel

    Devicom konvertibelerbjudanden