Pressmeddelanden

31 maj

Kallelse extra bolagstämma 2017-06-16

10 maj

Kallelse extra bolagstämma 2017-05-24

29 sep

Kallelse uppskjuten extra bolagsstämma i Devicom AB

02 sep

Kallelse extra Stämma - 2016-08-30

24 maj

Kallelse Till Årsstämma 2016-06-30

30 maj

Kallelse till Årsstämma 2014-06-30

11 mar

Stangning av konvertibel 2014-03-11

10 maj

Kallelse till Årsstämma 8 juni, 2012

27 apr

Kallelse till Årsstämma 27 maj, 2011

Styrelsen i Devicom AB (publ), 556635-1325, kallar härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2011, kl. 09.30. Årsstämman hålls i Bolagets lokaler på Finlandsgatan 66, Kista.

17 mar

Pressrelease 17 Maj, 2011, Devicom sista handelsdag

Devicoms sista handelsdag i aktien blir torsdagen den 28 april

Devicom avnoteras från Aktietorget, vilket tidigare har meddelats, och sista handelsdag i aktien blir torsdagen den 28 april 2011.

28 jan

Pressrelease 28 jan, 2011, Devicom avnotering

Devicoms styrelse har beslutat om avnotering

Devicoms har beslutat att avnotera aktien från AktieTorget.

Styrelsens beslut grundar sig på att likviditeten i aktien är dålig och att aktien är sprid på ett fåtal aktieägare. Styrelsen bedömer även att marknaden idag inte arbetar till bolagets fördel för/vid en eventuell kapitalanskaffning.

Styrelsen anser vidare att fokus på den operativa verksamheten kommer att öka då den administrativa belastningen minskar.

Slutligen så kommer avnoteringen att leda till kostnads besparingar.

En formell ansökan om av notering kommer att inlämnas till AktieTorget och sista dag för handel med Devicoms aktie kommer att offentliggöras i anslutning till AktieTorgets avnoteringsbeslut.

06 dec

Pressrelease 6 dec, 2010, Stängning av konvertibe

Devicom emitterar konvertibler för 2 443 066 kr

Torsdagen den 4 november 2010 beslutade styrelsen i Devicom AB (publ) att emittera konvertibla skuldebrev uppgående till maximalt 2,78 Mkr. Beslutet fattades i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 27 maj 2010. Emissionen har nu genomförts och bolagets styrelse har beslutat om en sammanlagd tilldelning och teckning om 2 433 066 kr. Transaktionen har genomförts som en riktad emission, men med särskilt företräde för bolagets aktieägare och konvertibelägare. Bolagets aktieägare tecknade sig för 1 636 166 kr, existerande konvertibelägare tecknade sig för 542 400 kr och nya tecknare för totalt 264 500 kr.

Konvertiblerna löper till och med 30 juni 2012 med en konverteringskurs på 2,10 kr. Emissionens har genomförts i syfte är att dels möjliggöra återbetalning av en äldre konvertibel, dels för att skapa beredskap för eventuella framtida investeringsbehov.

De fullständiga konvertibelvillkoren finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Konvertibeln kommer inte att handlas på Aktietorget.

17 nov

Pressrelease 2010-11-17 konvertibel

04 nov

Omvänd vinstvarning

Devicom AB gör en omvänd vinstvarning

Devicoms tredje kvartal kommer att visa ett positivt resultat och därför har bolaget beslutat att göra en så kallad omvänd vinstvarning. Resultatet för tredje kvartalet innebär att bolaget kommer att visa positiva siffror för hela perioden (2010-01-01 till 2010-09-30). Förklaringen till det ökade resultatet är omstruktureringar i bolaget. Bolaget räknar med att kunna bibehålla resultatet även under sista kvartalet 2010 samt under hela 2011.

Bolaget har även beslutat att tidigarelägga rapporten, i och med detta, till den 15 november 2010. För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Jesper Yrwing 0708 60 60 07

04 nov

Beslut om konvertibelemission

Styrelsen för Devicom AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att, med stöd av befintligt bemyndigande vid bolagsstämman den 27 maj 2010, genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till bolagets aktieägare ”pro rata” samt till bolagets existerande konvertibelinnehavare. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 2.780.000 kronor, före emissionskostnader. Emissionen sker formellt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emedan erbjudandet även riktats till Bolagets konvertibelägare. Konverteringskursen kommer att bestämmas med utgångspunkt från aktiens genomsnittskurs under av styrelsen beslutad period med ett påslag om 5 %, dock högst 2,50 kr. Slutlig konverteringskurs meddelas senare. Konvertibeln kommer att löpa med en årsränta på 12 % samt med en löptid till och med 30 juni 2012. Konvertering från konvertibelinnehavare kan begäras mellan den 31 januari 2011 – 13 februari 2011, mellan den 1 juni 2011 och den 15 juni 2011, mellan den 1 dec 2011 – 15 dec 2011, samt mellan den 20 maj 2012 – 15 jun 2012. Detaljerade konvertibelvillkor kommer att presenteras under de närmaste veckorna.

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Jesper Yrwing 0708 60 60 07

12 okt

Pressmeddelande 12 okt, 2010

STOCKHOLM/HELSINKI Oct. 12th 2010 Finnair Plc and MyCosmik Inc mutually agreed to make MyCosmik Inc a partner in the Finnair Plus frequent flyer program. As a partner, MyCosmik’s discount roaming services will be available for purchase by Finnair’s customers. “We are very excited about the potential of Finnair to promote MyCosmik’s discount roaming services to its frequent flyers ”, says MyCosmik Inc’s interim CEO Jennings Segura. Starting in late October 2010, Finnair will promote MyCosmik Inc’s discount roaming services in Finnair Plus’s online media where other Finnair Plus partners are featured.

Other distribution partners for MyCosmik currently include Mycosmik.co.uk (UK), The Little Mermaid Group (Thailand) and MyCosmik’s own web shop at www.mycosmik.com . Starting in mid -October 2010, The Android Market app store will be offering MyCosmik as well.

12 okt

Pressmeddelande 12 okt, 2010

MYCOSMIK APPOINTS JENNINGS SEGURA AS INTERIM CEO

STOCKHOLM Oct. 12th 2010 MyCosmik Inc has appointed Jennings Segura as interim CEO, effective immediately. MyCosmik Inc is currently in the process of recruiting a new management team and raising additional capital, during that time, Jennings Segura will act as the chief executive officer.

27 maj

Årsstämmokommuniké Devicom AB

29 apr

Kallelse till Årsstämma 2010-05-27

13 apr

Devicom - Stämmokommuniké Stockholm 13 april 2010

25 mar

Pressmeddelande Devicom 2010-03-25

25 mar

Kallelse till extra bolagsstämma Devicom

16 feb

Pressmeddelande Devicom 20100216

29 maj

Årsstämmokommuniké Devicom AB

05 maj

Pressmeddelande Devicom 20090505

30 apr

Kallelse till Årsstämma 2009

02 apr

Pressmeddelande MyCosmik English 2009-04-02

02 apr

Pressmeddelande MyCosmik Svensk 20090402

21 okt

Pressmeddelande Superstar 2008-10-21

08 sep

Pressmeddelande Devicom 20080908

17 jun

Pressmeddelande Devicom 2008-06-17

29 maj

Pressrelease Årsstämmokommuniké Devicom AB 080529

30 apr

Kallelse till Årsstämma 2008

06 feb

Pressmeddelande Devicom 2008-02-06

13 nov

Pressmeddelande Devicom 2007-11-13

31 okt

Pressmeddelande Devicom 2007-10-31

15 aug

Pressmeddelande Devicom 2007-08-15

25 jun

Pressmeddelande Devicom 2007-06-25

05 jun

Pressmeddelande Devicom 2007-06-05

  • Aktien

    Aktien är per den sista april avnoterad från Aktietorget.

  • konvertibel

    Devicom konvertibelerbjudanden